Siste nyheter

Store endringer fra September.

Verksted pusses opp

Det er med glede og spenning at vi kan dele at det blir stor utvikling i vår bedrift fra September 2022.

Først på lista er at vi overtar lokalet der det tidligere var frisør. Så vi flytter kundemottaket vårt - cirka 10 meter! Med dette får vi utvidet bedriften og blir å etablere en bedre butikkdel og kundemottak. Vår nåværende port vil holdes stengt og blir utilgjengelig for kunder.

Viktig melding! Nye åpningstider.

Storgata gate sign

I sammenheng med endring i arbeidsstokken blir vi å gjøre midlertidige endringer i våre åpningstider og tjenestetilbud. Et læreforhold avsluttes og et nytt starter straks - vi tar inn en ny lærling fredag 01.10 med 3,5års planlagt læretid.

Dette betyr også en periode med tilvenning av en ny hverdag siden driften av vårt verksted i veldig stor grad berøres av de som arbeider hos oss - opplæring krever kapasitet og tar tid, men om vi skal få nye arbeidere i faget er dette nødvendig!

Vintersesong

Walking in winter

Vi går nå inn i vintersesongen og tradisjonen tro er det godt oppmøte og mye arbeid fra våre kunder. For å vedlikeholde produksjonen vår og skjerme arbeidere fra for mye overtid/merarbeid går vi nå inn med samme ordning som i fjor:

- vi holder stengt for publikum på mandager

- vi begrenser inntaket av spesialarbeid

- lengere leveringstider pga. mye tid til kundebehandling (dette tar tid bort fra produksjon, naturlig nok)

- noen tjenester kan bli utilgjengelige hvis lager av arbeid blir fullt

Velkommen tilbake Lisa!

Bunning av randsydde sko

Vi ønsker å si velkommen tilbake til vår lærling Lisa!

Lisa gjenoppstartet sin opplæring hos oss 2.juni og vi er kjempeglade for å ha henne tilbake hos oss og ha et verksted i full sving igjen.

For tiden holder vi på med fordypning og fokusert arbeid på randsydde sko, samt mengdetrening på basistjenester (enkle flikker, såler, søm, lapping, pleie/renovering og annet overlærsarbeid) og ønsker fokus over på enkle ortopediske arbeid (høydejusteringer 5-20mm) mot høst og tidlig vinter.

Sommer 2020 Åpningstider & Ferie

Sunglasses

Hos oss på Steget Videre bruker vi vanligvis å være i sommermodus fra "skolen stenger til skolen åpner igjen". Siden vi ikke har fått delta på kompensasjonsordningen etter coronaen må vi kompensere selv med å ha mindre fri og lengere åpent enn vi bruker. Derfor vil vi i år kun være i sommermodus fra medio juli til medio august, i stedet for medio juni til medio august.

Hva betyr sommermodus for oss:

- vi er kun åpent mandag til fredag fra kl 0900-1700, altså ikke åpent lørdager mellom 20.juli og 16.august

På vei mot mesterbrev

Skomaker Bent-Are

Skomaker Bent-Are er på god vei mot mesterbrev. Til tross for hele valsen med corona og mange utfordringer siden i høst har prosjektoppgaver innen bedriftsledelse blitt levert og bestått. Det har vært lærerikt og spennende.

En krevende innspurt på oppgavene har tatt mye fokus, men siden arbeidet nå er levert og "i boks" kan vi trø pedalen gjennom gulvet og være i full sving på verkstedet igjen.

Til neste semester venter enda en del om Faglig Ledelse, og vi gleder oss til å starte med det.